MƏHSULLAR

Ölçü və Sahə Cihazları

Təzyiq çeviriciləri: mütləq və izafi, differensial təzyiqin ölçülməsi, hidrostatik səviyyənin ölçülməsi.

Ölçü və Sahə Cihazları

Sərfölçənlər: koriolis, elektromaqnit, ultrasəs, differensial, vortex, t-mass tipli sərfölçənlər.

Ölçü və Sahə Cihazları

Səviyyəölçənlər və səviyyə siqnalizatorları: mikroimpuls, radar, ultrasəs tipli səviyyəölçənlər

Ölçü və Sahə Cihazları

Termometrlər və temperatur çeviriciləri: sənaye, gigiyenik, səthi termometrlər.

İcra Qurğuları

İdarəedici və kəsici  klapanlar: kürəvi, kəpənək, seqment, idarəedici klapanlar, aktuatorlar.

İcra Qurğuları

Müxtəlif tezlikli sürücülər və başlanğıclar: aşağı və yüksək gərginliklə dəyişən cərəyan sürücüləri.

İdarəetmə Sistemləri və Proqram Təminatları

İdarəetmə sistemləri PLC kontrollerləri və İ/O modulları.

HMI və / və ya SCADA proqram paketi

Proqram təminatı: dizayn və konfiqurasiya, HMI/SCADA, qrafik terminallar.

Sənaye Şəbəkə Məhsulları

Sənaye şəbəkə məhsulları: kommutatorlar, ötürücülər, birləşdirici qurğular, modemlər,  naqilsiz əlaqə qurğuları.

Enerji Təminatı və Fasiləsiz Qida Mənbələri

Qida mənbəyi və UPS: qida mənbəyi, sabit cərəyan çeviriciləri, DC və AC üçün UPS sistemləri, müdafiə filtrləri.

Siqnal İnterfeysi və Qoşulma Cihazları

Siqnal qurğusu və bağlantı qurğuları: siqnal kondisionerləri, daxili təhlükəsizlik modulları, terminal bloklar.