image

İdarəetmə Sistemlərin İnteqrasiyası

İnkoel komandası enerji, qida, su, ekologiya və kənd təsərrüfatı üçün ölçmə həlləri, avtomatlaşdırma və rəqəmsal həllərin ən əhatəli inteqrasiya olunmuş təchizatçısıdır. Avtomatlaşdırma, elektrik, ölçmə xidmətlərinin qlobal təchizatçısı olaraq biz Xəzər regionu və Mərkəzi Asiyada daxil olmaqla dünyanın bir çox regionlarında çoxsaylı layihələri uğurla başa çatdırmışıq. Rəqəmsal transformasiya üzrə komandamız müştərilərimizə müasir rəqəmsal avtomatlaşdırmaya əsasən həllər təklif edir. Bu həllərin hamısı unikal məqsədlərinizə və rəqəmsal yetkinlik səviyyənizə uyğunlaşdırılıb. Nəzarət və məlumatıların müəssisə daxilində inteqrasiyası müştərilərimizə sənayeni və insanları birləşdirərək əməliyyatlarını optimallaşdırmağa imkan verir.