Səviyyəölçənlər

Daimi məhsul keyfiyyəti, zavodun təhlükəsizliyi və iqtisadi səmərəlilik - bunlar istənilən ölçmə nöqtələrinin səviyyəsi üçün vacib amillərdir. Mayelərin, pastaların, bərk maddələrin və ya mayeləşdirilmiş qazların çənlərdə səviyyə ölçülməsi çox önəmlidir. Məhsulun faza arası səviyyəsi və sıxlığın ölçülməsi, eləcə də səviyyənin limit siqnalizasiyası üçün çoxlu ölçü prinsipləri mövcuddur. Endress+Hauser, planlamadan istismarın başlanmasına qədər, həmçinin hər bir ölçmə nöqtənizin texniki xidmətinin göstərilməsinə sizə dəstək verəcək. Məhsulların siyahısı