image

Enerji Keçidi

Enerji keçidi bu əsrin ikinci yarısına qədər qlobal enerji sektorunun fosil əsaslı yanacaqdan sıfır karbona çevrilməsinə aparan yoldur. Onun mahiyyəti iqlim dəyişikliyini məhdudlaşdırmaq üçün CO2 emissiyalarının azaldılmasıdır. Enerji sektorunun dekorbanizasiyası qlobal miqyasda təcili tədbirlər tələb edir və qlobal enerji keçidi davam edərkən, karbon emissiyalarını azaltmaq və iqlim dəyişikliyinin təsirlərini yumşaltmaq üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Bərpa olunan enerji və enerji səmərəliliyi tədbirləri potensial olaraq tələb olunan karbon azalmalarının 90%-nə nail ola bilər.

Inkoel MMC qlobal enerji keçidini sürətləndirmək üçün bir çox işlər görür. Biz AC və DC şarj stansiyası, bulud əsaslı EV doldurma proqramı, günəş enerjisi sistemi və enerji monitorinqi sistemini layihələndirir və inkişaf etdiririk.