Enerji

Bu gün enerji sahəsi dünyada ən öndə olan məsələlərdəndir. Hazırda bu səhədə əsas məsələ tələb olunan enrjinin təmiz, alternativ enerjidən almaqdır.
İnkoel MMC beynəlcalq şirkətlərlə 15 il təcrübəsinə əsaslanaraq enerji sənayesi üçün ölçmə həlləri, avtomatlaşdırma və rəqəmsal həllərin ən əhatəli inteqrasiya olunmuş həllər təklif edir.