SIFIRDAN İNNOVATİV YANAŞMA VƏ HƏLLƏR 

İnkoel MMC sənayə avtomatikası bazarında öncül şirkət və sistem inteqratordur. Biz Rockwell AutomationEndress+Hauser Phoenix Contact şirkətlərinin partniyoru olmaqla birlikdə müasir "Edge" texnologiyasını tətbiq edirik.

 

TƏRƏFDAŞLAR

MƏHSULLAR